Nazad

Politika privatnosti


Ko smo mi

Beli Grad Nekretnine d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 3/4, beligradnekretnine.usce@gmail.com obrađuje vaše podatke o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Beli Grad Nekretnine d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Beli Grad Nekretnine d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Beli Grad Nekretnine d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:
Marketinške agencije
Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su Beli Grad Nekretnine d.o.o.

Zaštita podataka

Beli Grad Nekretnine d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite: Enkriptovanje podataka

Prikupljeni podaci na sajtu beligradnekretnine.rs/ čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, radi realizacije projekta, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge ili realizovanog projekta, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudi kroz projekte. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta bez kojih realizacija usluga i/ili projekata nije moguća.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Beli Grad Nekretnine d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Beli Grad Nekretnine d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Beli Grad Nekretnine d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Beli Grad Nekretnine d.o.o. na sledeće načine: Email: beligradnekretnine.usce@gmail.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.